יום חמישי, 15 בינואר 2015

'מתושלח' ואחיו / אחותו


האכזבה היתה גדולה ולצדה התעוררה תקווה חדשה.
לפני למעלה מחמישים שנה, בשנת תשכ"ג, התגלו בחפירות ארכאולוגיות שנערכו במצדה ובאזור ים המלח, זרעים עתיקים שהותירו המתבצרים במצדה, לפני ששלחו יד בנפשם בטרם ייפלו בידי הרומאים. הגלעינים השתמרו היטב הודות לאקלים היבש שבאזור, כפי שנשתמרו גם מגילות קומראן המפורסמות.
בלב החוקרים התעוררה תקווה, להנביט את הזרעים שנמצאו ולנסות לפתח מחדש זן של פירות תמר שצמחו באזור הערבה בתקופת בית המקדש, ללא השינויים שחלו בעולם במשך אותן שנים ארוכות.
הזרעים שהתגלו, זוהו כגלעיני עץ דקל תמר מצוי, שנחשב זה מכבר לזן נכחד ולפני שמונה שנים הונבטו הזרעים בקיבוץ קטורה שבערבה, והוענק לו הכינוי "מתושלח", על שם מתושלח הקדמון בנו של חנוך, שחי 969 שנה.
יש לציין, כי העץ העתיק בעולם הוא עץ אורן אצטרובל, שנמצא בהרים הלבנים בקליפורניה בשטח היער הלאומי וגילו מוערך לתקופת המבול. מיקומו של העץ נשמר בסוד מחשש לפגיעה בו, והחורשה כולה נקראת על שם העץ. עד לפני כחמישים שנה היה באזור אף עץ עתיק יותר, אלא שזה נכרת בשוגג על ידי תלמיד מאוניברסיטת קליפורניה, שביקש לחקור את העץ. 


חורשת מתושלח בקליפורניה

הסיכויים להצלחת ההנבטה לא היו גבוהים. בסין הצליחו להנביט זרעי לוטוס בני 1,200 שנה. במלחמת העולם השנייה, גרמו הפצצות של חיל האוויר הגרמני לדליקה במוזיאון לטבע בלונדון, וכתוצאה מהמים הרבים שנשפכו לכיבוי הדליקה, נבטו זרעים בני 500 שנה. אולם אף אחד לא הצליח עד כה להנביט זרעים בני אלפיים שנה, שהוכחו מדעית לאחר שנערכה לזרעים בדיקת פחמן רדיואקטיבי במכון מיוחד בשווייץ.
מהנבטים שהושתלו באדמת הקיבוץ גדל למרבה הפלא עץ דקל שגובהו מטר וחצי, ושמסביבו שבכת ברזל להגנה. החוקרים הצליחו אפוא לשחזר במדויק עץ מקורי של לפני כאלפיים שנה, והוא העץ העתיק ביותר בעולם כתוצאה מנבט. התקווה היתה גדולה שנוכל אף ליהנות מפרי התמר המקורי של אותן שנים על כל סגולותיו המפורסמות, אך למרבה האכזבה התברר לאחר מספר שנים, כי עץ הדקל הוא זכרי וחסר פירות.

העץ 'מתושלח' בקיבוץ קטורה

לפני כשנה וחצי, נשתל בגן הבוטני של אילת נבט נוסף של עץ התמר, מהזרעים שנמצאו בחפירות העתיקות. העץ החל לפרוח במהירות, והוא אפוא העץ העתיק השני בעולם שגדל כתוצאה מנבט שהושתל. 
התקווה היא גדולה, כי הפעם יצמח דקל נקבי נושא פירות תמר, וכך נוכל לחזור במנהרת הזמן אל פירות התמר שהיו בארץ לפני כאלפיים שנה.
נכון לעת עתה, מכונה העץ החדש בשם "אחיו של מתושלח", על שם אחיו הבוגר שבקיבוץ קטורה, אולם החוקרים החלו לתור אחר שם לעץ הדקל, במקרה והתחזית תתממש ואומנם יתגלה הזרע כדקל נקבי.


אחיו (או אחותו) של 'מתושלח' בגן הבוטני באילת

ידידי הרב יחיאל חרז, שידיו רב לו בחקר ההיסטוריה של ארץ ישראל ואתריה ועומד בראש חברת "חיבת הארץ" לייעוץ וארגון תיירות פנים, ביקש ממני לבדוק במקורות חז"ל על מתושלח ומשפחתו, ואומנם מצאתי כי ב"ספר הישר" מובא כי לחנוך בן ירד, שעליו נאמר: "ויתהלך חנוך את האלוקים, ואיננו, כי לקח אותו אלוקים", נולדו: מתושלח, אלישוע ואלימלך, ואחיותיהם מלכה ונעמה (עליה - ראה להלן).
אלישוע, אחיו של מתושלח, היה אביו של אשמוע אשת בן-דודה למך בן מתושלח, ובנם היה נח. ייתכן שהיה אח נוסף למתושלח ושמו אליקים, ושלוש בנותיו נישאו לשלושת בני נח. אך יש דעות ששלושת בני נח נשאו נשים אחרות.
שם אשת מתושלח: ערנא בת עתדל.
בעקבות פרטים אלו, החליטו החוקרים להקדיש לדקל את השם 'מלכה' - כשם אחות מתושלח, בתקווה שהפעם אומנם מדובר בדקל נקבי שעתיד לצאת פירות בעזרת ה'.
*
בספר "מגן וחרב" לרבי יהודה אריה ממודינא שנותר בכתב יד, מצוי מאמר זה:
אשת אדם - חוה.
אשת קין - הוויה (היא תאומה שנולדה עמו כמובא בסנהדרין. מהמדרש הגדול משמע שנקראה קנונתו).
אשת הבל - חומקמה.
אשת שת - פטורה.
אשת אנוש - נעים.
אשת קינן - מחוללת.
אשת מהללאל - דינה.
אשת ירד - ברכיה בת דיצא.
אשת חנוך - ערש בת דניאל.
אשת מתושלח - ערנא בת עתדל.
אשת למך - שמה בת אנוש (בן שת בן אדם. בסדר הדורות: אשמוע בת אלישוע אחיו של מתושלח).
אשת נח - נעמה בת ברכיאל.
אשת שם - מחלתירן.
אשת חם - דמות נכי.
אשת יפת - בת נתנכר.
אשת ארפכשד - רצוייה.
אשת שלח - מלכה בת כביר.
אשת נחור - יסכה בת ניסה.
אשת תרח - אמתלאי בת ברוכו.
*
בספר קושיות לא נודע למי, וכעין זה מביא ר"ח קנייבסקי בספר "למכסה עתיק" פרשת שמות עמוד ט"ו, מובאת רשימה של שמות נשות השבטים. מקור השמות מספר היובלים שנחשב בין הספרים החיצונים, אולם היחס לספר זה שונה מרוב הספרים החיצונים, ורבי משה הדרשן מזכירו פעמים רבות ודולה ממנו פרטים רבים.
שמות האימהות. שם אשת ראובן - עדה (בספר הישר אליורם בת עוי הכנעני).
שם אשת שמעון - יבעה (בספר היובלים: אדיבה הכנענית. בספר הישר: נשא את דינה אחותו ואת בונה הכנענית).
שם אשת לוי - ענת (בספר היובלים: מלכה מבנות ארם מזרע בני תרח. בספר הישר: עדינה בת יובב בן יקטן. לדעת בעלי התוספות שם אשת לוי: אותה).
שם אשת יהודה - בת שופי (בספר היובלים: בת שוע הכנענית. בספר הישר: עלית בת שוע).
שם אשת יששכר - עזקה (בספר היובלים: חזקה, בספר הישר: ארידה בת יובב בן יקטן. במדרש כת"י: עוזקה).
שם אשת זבולן - עזני (במדרש כת"י: עוזני. בספר היובלים: נעמה. בספר הישר: מרושה בת מולד בן אבידע בן מדין).
שם אשת דן - עגלה (בספר הישר: אפללת בת חמודן המואבי).
שם אשת נפתלי - צרוייה (במדרש כת"י: רצויה. בספר היובלים: רושה הארמית. בספר הישר: מרימת בת אמורם בן עוץ בן נחור).
שם אשת גד - מעכה (בספר הישר: עוצית בת אמורם בן עוץ בן נחור).
שם אשת יוסף - אסנת (כנאמר בתורה, ולפי חז"ל היתה בת דינה בת יעקב, ונולדה משכם בן חמור).
שם אשת בנימן - יסכה (בספר הישר: מחליא בת ארם בן צובא בן תרח).
[שם אשת אשר - יונה, כך מובא בספר היובלים ובמדרש כת"י, ונשמט מרשימה זו. (בספר הישר: עדון בת אפלל בן חדד בן ישמעאל, ואחר מותה נשא את הדורה בת אבימאל בן עבר בן שם)].
אחתיה דשמשון - נישקי.
שם אשת ישמעאל - גיגית (בתרגום יונתן בן עוזיאל: עדישא (או עיסא / עשייה) וגירשה ותיקח לו אמו את פטימא / פטימה מארץ מצרים. בספר הישר: האשה הראשונה נקראה מריבה והשנייה לא פירש. במדבר קדמות מזכיר שם אבי האשה האשה: בת כשדיאל המכשף המצרי וגירשה ישמעאל במצוות אביו וילדה את מחלת.
אימיה דיונה - יועם בת עזור (היא האשה הצרפית).
אימיה דדוד - נצבת בת עמיאל (בב"ב: נצבת בת עדאל, והחיד"א בשם כת"י הצללפונית כשמה של אם שמשון).
*
מי היתה נעמה אשת נח?
בתורה נאמר: "ואחות תובל קין נעמה", ורש"י מפרש שהיא נישאה לנח ולפי זה חייתה יותר מאלף שנה. מקורו מבראשית רבה בהתאם לדברי רבי אבא בר כהנא, אולם דעת חכמים שנשא אשה אחרת, וכוונתם כנראה לנאמר בספר הישר, שנעמה היתה בתו של חנוך שנולדה בשנותיו האחרונות והיתה אחותו הצעירה של מתושלח. גם בזוהר מובא שנעמה אחות תובל קין היא אמן של המזיקים, ולכן לא ייתכן שהיתה אשת נח.
לנח היו שלושה בנים: שם, חם ויפת, ובספר הישר מובא, ששלושת בני נח נשאו את שלוש בנות אליקים בן מתושלח, כאמור לעיל.
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה